Una iniciativa de:

Cercador

Generalitat de Catalunya

0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

És l’òrgan administratiu de la Generalitat de Catalunya amb funcions relatives a la promoció de l’accessibilitat i la supressió de barreres per a la igualtat d’oportunitats de les persones amb...
Adreça: 
Passeig del Taulat, 266-270 08019 Barcelona...
Telèfon: 
+34 93 882 25 91
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

És l’òrgan assessor que representa les entitats de pacients davant de l’administració catalana i que permet donar veu als pacients. A través d’aquest òrgan, les entitats adherides poden proposar...
Adreça: 
Travessera de les Corts, 131-159 - Pavelló Ave Maria 08028 Barcelona...
Telèfon: 
+34 93 227 29 00
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

El Consell de la Discapacitat de Catalunya vetlla per la transversalitat de les polítiques de promoció de l’autonomia personal i de l’atenció a les persones amb discapacitat. A través del Consell es...
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

És l'òrgan superior de participació en matèria de serveis socials i està adscrit departament competent de la Generalitat de Catalunya en matèria de serveis socials. Encarna l'aspecte relacional ja...
Adreça: 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Passeig del Taulat, 266-270 08019 Barcelona ...
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

És l’òrgan col·legiat de participació externa i de consulta en matèria d’accessibilitat i és adscrit al departament de la Generalitat de Catalunya competent en aquesta matèria.
Adreça: 
Passeig del Taulat, 266-270 08019 Barcelona...
Telèfon: 
+34 93 483 10 00