Una iniciativa de:

Cercador

Àrea de Promoció de l’Accessibilitat i de Supressió de Barreres - Generalitat de Catalunya

Àrea de Promoció de l’Accessibilitat i de Supressió de Barreres - Generalitat de Catalunya

És l’òrgan administratiu de la Generalitat de Catalunya amb funcions relatives a la promoció de l’accessibilitat i la supressió de barreres per a la igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat.

  • Proposa, elabora i desenvolupa polítiques i criteris normatius per a la promoció i l’execució de les condicions d’accessibilitat, la supressió de barreres arquitectòniques i de comunicació, i per a l’autonomia, la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació de les persones amb discapacitat.
  • Difon solucions i avenços en l’accessibilitat i en l’eliminació de barreres existents.
  • Estableix les accions i estratègies necessàries per garantir que la normativa d’accessibilitat s’aplica de manera coordinada a tot el territori.
  • Coordina i fa el seguiment de les activitats del Centre per a l’Autonomia Personal Sírius del Departament i de la xarxa pública d’aquests centres
  • Assisteix i fa les tasques de secretaria tècnica del Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat, l’òrgan col·legiat de participació i consulta en la matèria
Adreça: 
Passeig del Taulat, 266-270 08019 Barcelona
Telèfon: 
+34 93 882 25 91
  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad