Una iniciativa de:

Cercador

Vehicles adaptats i obtenció del permís de conduir amb comandaments manuals

Vehicles adaptats i obtenció del permís de conduir amb comandaments manuals

Obtenció del permís de conduir amb comandaments manuals

Es pot obtenir el permís de conduir d'automòbils classe B1 amb les extremitats superiors preservades, després de la corresponent revisió mèdica en un centre autoritzat per a això i havent superat l'examen teòric-pràctic necessari.

Direcció General de Trànsit de Barcelona: Gran Via, 184. Tel.010 / 93 298 65 00

Si hi ha autoescoles especialitzades per l'obtenció del permís de conduir a la zona de residència, el més recomanable és assistir a les classes teòriques i pràctiques en aquestes
autoescoles.

En els nuclis urbans importants, algunes autoescoles disposen de vehicles adaptats per a realitzar aquestes pràctiques. No sol ser així en les poblacions petites. En aquest cas, l'interessat ha d'adaptar el seu propi vehicle per efectuar l'aprenentatge i l'examen corresponent.

Les persones que tinguin vigent el permís de conduir B1, B2, C o D obtinguts abans de contraure la discapacitat, poden canviar-lo pel de comandaments manuals passant una revisió mèdica en un centre mèdic autoritzat i realitzant la prova d'aptitud pràctica en un automòbil adaptat .

Vehicles que poden adaptar

Amb el permís de conduir per a cotxe amb comandaments manuals es poden conduir tots aquells automòbils adaptats, destinats al transport de persones, sempre que el nombre de seients no excedeixi de nou incloent el conductor. També es poden conduir aquells vehicles destinats al transport de mercaderies que el seu pes màxim no excedeixi de 750 Kg. (El conjunt del vehicle més el remolc no ha de sobrepassar els 3500 Kg. De pes màxim autoritzat).

Vehicles més recomanables

En general, i segons la nostra experiència, els vehicles més recomanables per als paraplègics són aquells que tenen dues portes laterals únicament i que tenen els seients abatibles, el que permet introduir personalment la cadira de rodes amb poc esforç.

No obstant això, les persones que tinguin una bona agilitat corporal, poden adaptar-se perfectament als vehicles amb quatre portes laterals.

Cal tenir en compte que actualment es troben ajudes tècniques en el mercat per pujar i baixar la cadira de rodes sense esforç. També hi ha vehicles que pel seu volum i característiques permeten conduir o viatjar com a acompanyant assegut a la pròpia cadira de rodes. Plataformes elevadores juntament amb uns sistemes d'ancoratge permeten viatjar còmodament sense deixar la cadira de rodes.

Adaptació del vehicle

Quan es tracti d'una adaptació del vehicle, caldrà dirigir-se a la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) per tal de fer-ho constar a la fitxa tècnica del vehicle amb la següent documentació:

  • Certificat mèdic oficial, o permís de conduir on constin les condicions per fer-ho.
  • Certificat del fabricant del vehicle on s'especifiquin que les modificacions a fer no desestabilitzin el cotxe.
  • Certificat de l'empresa que ha adaptat el cotxe, on constin els canvis realitzats.

Per a més informació referent a la ITV dirigir-se a:

Departament d'Indústria de la Generalitat de Catalunya

Av. Diagonal, 105 bis, Barcelona

Tel. 93 484 95 00

  •  empresa referente en vehículos adaptados, somos garantía de calidad e innovación.
  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad