Una iniciativa de:

Cercador

Targeta Daurada (RENFE)

Targeta Daurada (RENFE)

Expedida per RENFE, la poden sol·licitar les persones amb una discapacitat igual o superior al 65%. Poden ser acompanyades per una altra que tindrà les mateixes condicions econòmiques de viatge que el titular.

És nominativa i intransferible, té un preu de 6 euros i ha d'anar acompanyada del corresponent títol de transport.

  • fes-te voluntari del projectes social participa de l'Institut Guttmann
  • adom puertas automatizadas