Una iniciativa de:

Cercador

Targeta de transport

0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

És un document que acredita que el seu posseïdor pot utilitzar serveis de transport públic metropolitans de la zona tarifària 1 amb un acompanyant, sense que aquest últim hagi de pagar el viatge. El...
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

Expedida per RENFE, la poden sol·licitar les persones amb una discapacitat igual o superior al 65%. Poden ser acompanyades per una altra que tindrà les mateixes condicions econòmiques de viatge que...
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

És un títol de transport de tarifació social que té per objectiu facilitar l'accés als serveis de transport públic metropolitans de la zona tarifària 1 de l'àrea metropolitana de Barcelona a persones...
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

És un títol de transport de tarifació social que té per objectiu facilitar l'accés als serveis de transport públic metropolitans de la zona tarifària 1 de l'àrea metropolitana de Barcelona a persones...