Una iniciativa de:

Cercador

Unitats de Suport a l'Educació Especial (USEE)

Unitats de Suport a l'Educació Especial (USEE)

Les Unitats de Suport a l'Educació Especial (USEE) són unitats de recursos (professorat i educadors i educadores) que s’afegeixen als ja existents als centres ordinaris per donar suport a la participació de l’alumnat amb discapacitat en els entorns escolars ordinaris.

Correspon a les USEE:

  • donar suport al professorat en la planificació de la participació de l’alumnat amb discapacitat en les activitats generals de l’aula i del centre (concreció d’estratègies, elaboració o adaptació de materials...)
  • acompanyar, quan calgui, els i les alumnes amb discapacitat en les activitats ordinàries de l’aula i del centre
  • desenvolupar les activitats específiques que requereixi l’alumnat amb discapacitat
Adreça: 
Departament d'Ensenyament Via Augusta, 202-226 08021 Barcelona
Telèfon: 
+34 93 400 69 00
  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad