Una iniciativa de:

Cercador

Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad

Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad

La promoció i la garantia dels drets humans, l'atenció a les persones amb discapacitat i la promoció de la seva autonomia personal constitueix un dels reptes principals de les legislacions i polítiques socials dels països desenvolupats. Aquest Reial decret regula el procediment per valorar el grau de discapacitat i actualitza el RD de l'any 1999 i s'adapta al model social de la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat.

  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad