Una iniciativa de:

Cercador

Posicionament al llit de la persona amb hemiplegia

Posicionament al llit de la persona amb hemiplegia

OBJECTIU 

Assessorar als cuidadors de persones afectades per una hemiplegia en un correcte posicionament al llit. 

ASPECTES GENERALS 

Una correcta posició en el llit permet: 

•   Evitar complicacions circulatòries en les extremitats secundàries a la immobilització, com edema i flebitis. 

•   Evitar les lesions per fregament o per pressió. 

•   Prevenir l’aparició de contractures, deformitats i/o lesions del sistema múscul-esquelètic que provoquen dolor i que limiten el potencial de recuperació de la persona afectada. 

Decúbit supí (boca amunt) 

Hem de preparar quatre coixins com a mínim que disposarem de la següent manera: 

•   Un coixí sota el cap. 

•   Un altre sota el braç i espatlla afectada, mantenint el colze 
en extensió. 

•   Procurarem que els dits de la mà plègica estiguin estesos i 
el canell en una posició neutre (palmell avall a sobre del 
coixí). 

•   Un coixí més petit sota els genolls per afavorir una lleugera 
flexió. 

•   Posarem un altre coixí sota el peu afectat, a nivell del 
turmell, per a evitar que el taló pressioni sobre el matalàs. 

•   Amb ajuda del peu de llit es pot posar un altre coixí que 
faci de topall per evitar la flexió plantar. 

Decúbit lateral, sobre el costat no afectat: 

•   Un coixí sota el cap. 

•   Un altre sota el braç afectat, en flexió d’espatlla a 90o, mantenint el colze en extensió i el palmell de la mà en posició neutre. 

•   Un coixí sota la cama afectada, que mantindrà el maluc en una lleugera flexió i genoll semiflexionat. El peu quedarà recolzat sobre un coixí, i el mantindrem també en angle recte. 

•   Un coixí de falca a l’esquena, deixant el sacre lliure. Aquest coixí ha de mantenir a la persona de costat i el mes còmode possible. 

Decúbit lateral, sobre el costat afectat: 

•   L’espatlla afectada ha de quedar una mica endavant sense cap coixí a sota, amb el colze estirat i la mà mirant cap amunt. 

•   La cama afectada estirada. 

•   La cama sana, per davant de l’afectada estarà recolzada 
sobre un coixí, per garantir la màxima comoditat. 

RECOMANACIONS GENERALS 

El matalàs hauria de tenir una duresa mitja per a facilitar la mobilització de la persona al llit. 

  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad