Una iniciativa de:

Cercador

Equip de Valoració i Orientació Laboral (EVO Laboral)

Equip de Valoració i Orientació Laboral (EVO Laboral)

El Equip de Valoració i Orientació Laboral (EVO Laboral) té la funció de valorar la capacitat laboral de la persona amb discapacitat i emetre un certificat d'adequació a lloc de treball; si cap a l'empresa ordinària, o bé cap a un centre especial de treball, o cap a un servei ocupacional d'inserció, etc. 

  • A Barcelona, hi ha un EVO especialitzat en la part laboral: EVO Barcelona, que realitza funcions de valoració i orientació per a la integració laboral i per tant, és qui realitza els dictàmens. L’àmbit d’actuació és a totes les comarques de la província.
  • Als Serveis Territorial de Tarragona, Lleida, Girona i Terres de l’Ebre. Els EVO que realitzen el reconeixement i la valoració del grau de discapacitat, també s’encarreguen de fer l’orientació laboral i per tant és al Centres d'Atenció a les persones amb Discapcitat (CAD) on es duu a terme els dictàmens d’orientació.

La persona que vol atenció i assesorament s’ha d’adreçar a l’àmbit territorial que correspongui en funció del seu domicili.

  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad