Una iniciativa de:

Cercador

Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad - CONADI

Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad - CONADI

Ens coordinador, assessor i impulsor que incideix en l'aplicació de polítiques generals i d'Estat, per assegurar el compliment de drets humans i llibertats fonamentals de les persones amb discapacitat a Guatemala.

  • movilidad reducida viviendas