Una iniciativa de:

Cercador

Guatemala

0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

Ens coordinador, assessor i impulsor que incideix en l'aplicació de polítiques generals i d'Estat, per assegurar el compliment de drets humans i llibertats fonamentals de les persones amb...