Una iniciativa de:

Cercador

Components i manteniment de la cadira de rodes elèctrica

Components i manteniment de la cadira de rodes elèctrica

RESPATLLER I SEIENT

Respatller fix: no permet cap regulació.

Respatller reclinable:

— Per abatre la part superior del respatller és necessari desplaçar cap amunt 2 pivots ubicats en els tubs.

— Per regular els graus d’inclinació, tirar cap amunt les 2 varetes situades sota els agafadors; un cop desbloquejada la cremallera, col·locar el respatller en l’opció desitjada, deixar anar les varetes i assegurar-se que les cremalleres tornin a estar fixades.

REPOSABRAÇOS

Per muntar: col·locar els reposabraços dins de les guies i fixar-los posicionant la palanca de bloqueig cap avall. En els models de botó d’ancoratge, pressioni els reposabraços fins al fons vigilant que el botó de seguretat encaixi en el seu allotjament.

Per desmuntar: abans de treure els reposabraços s’han de desbloquejar. Per fer-ho, posicionar la palanca de bloqueig cap amunt o prémer el botó d’ancoratge. Treure els reposabraços dels seus allotjaments, tirant d’avall cap amunt.

REPOSAPEUS

Extraïbles: per extreure’ls, s’ha de tirar del gatell d’ancoratge, girar els reposapeus 45º i tirar cap amunt fins a treure’ls del seu allotjament.

Reclinables: per variar la posició, s’ha de mantenir premuda la palanca de regulació.

RODES

Les rodes acostumen a ser massisses, per tant, no necessiten manteniment.

CONVERSIÓ A SISTEMA MANUAL

• Girar a dreta o esquerra (depenent del model), les 2 palanques que es troben a la part posterior de la cadira elèctrica.

FRENS

• Si la cadira està funcionant de manera elèctrica, només s’ha d’apagar.

• Si la cadira està funcionant de manera manual, s’haurà de girar 90º les palanques de la part posterior cap a la posició d’elèctrica.

PLEGAT/DESPLEGAT DE LA CADIRA

• Primer retirar la bateria.

• Plegar la cadira, passant el braç per sota de la lona del seient i tirar del mateix cap amunt.

• Per desplegar la cadira, empènyer dels extrems del seient cap avall fins al límit.

MANTENIMENT

• Per a la conservació de l’entapissat, rentar-lo amb aigua tèbia i ocasionalment amb un detergent suau. No utilitzar productes corrosius ni raspalls durs.

• S’ha de canviar l’entapissat quan es troba massa destensat o trencat. Procurar que la tensió de l’entapissat sigui la mateixa, tant en el respatller com en el seient. En tot cas, recomanem canviar-los simultàniament.

• Les cadires de rodes elèctriques no s’han de rentar amb netejadors d’alta pressió.

• La bateria s’ha de revisar periòdicament. És aconsellable cada 2-6 setmanes (depenent de la freqüència de recàrrega de la bateria i de la temperatura de l’ambient). S’ha de comprovar el nivell i la densitat de l’àcid i s’han de netejar els pols i els borns de connexió.

• Si utilitza la cadira diàriament, es pot carregar la bateria cada nit.

• És recomanable cada 12 mesos (depenent de la freqüència d’utilització) realitzar una inspecció de seguretat. Aquestes han de fer-se pel distribuïdor autoritzat.

  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad