Una iniciativa de:

Cercador

Certificat del Grau de dependència

Certificat del Grau de dependència

El certificat de dependència va dirigit a les persones que es trobin en situació de dependència que vulguin accedir a les prestacions econòmiques i de serveis socials reconegudes per la Llei de la dependència.

Requisits:

  • Residir al territori espanyol i haver-ho fet com a mínim durant cinc anys.
  • Dos dels cinc anys de residència al territori espanyol hauran de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

Procediment d'obtenció

Portar presencialment la sol·licitud de reconeixement de la dependència al l'Oficina de Direcció General de Protecció Social o a les oficines d'Afers Socials i Famílies del territori. Aquesta és derivada als Serveis de valoració de la dependència (SEVAD); vint-i-tres equips distribuïts per tot el territori.

Un cop enviada la sol·licitud els passos següents seran:

  • Entrevista personal
  • Elaboració de l'informe de valoració
  • Emissió de la resolució en que es determina el grau de dependència i els serveis o les prestacions econòmiques que corresponen a la persona sol·licitant.

A partir d’aquí seran els Serveis socials de l’ajuntament que correspongui que es posaran en contacte amb la persona sol·licitant per realitzar el Programa individual d'atenció (PIA) que valorarà quin tipus de prestació i ajuda econòmica serà la més adient.

Graus de dependència

  • Dependència moderada
  • Dependència severa
  • Gran dependència

Un cop reconegut el grau de dependència aquest es pot revisar si millora o empitjora la situació o bé si hi ha error de diagnòstic o error en l'aplicació del barem corresponent.

 

Adreça: 
Passeig del Taulat, 266-270 08019 Barcelona
Telèfon: 
+34 93 483 10 00
  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad