Una iniciativa de:

Cercador

Serveis socials per a persones amb dependència

Serveis socials per a persones amb dependència

El Sistema públic de serveis socials de la Generalitat de Catalunya preveu que les persones en situació de dependència puguin accedir a determinats serveis socials bàsics i a serveis socials especialitzats mitjançant centres i serveis públics o privats concertats degudament acreditats.

Requisits: Hi poden accedir totes aquelles persones que hagin obtingut el reconeixement oficial de la situació de dependència en algun dels graus establerts. És el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya que resol quins serveis socials s'assignen en cada cas a partir del Programa individual d'atenció (PIA).

  • Serveis socials bàsics
  • Especialitzats per persones amb dependència
  • Especialitzats per persones amb dependència ateses a centres sociosanitaris
  • Especialitzats per persones amb dependència derivada de la discapacitat
  • Suport a les persones cuidadores no professionals
  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad
  •  empresa referente en vehículos adaptados, somos garantía de calidad e innovación.