Una iniciativa de:

Cercador

revisión sistemática

Treball fi de màster
Autor/s: 
Expósito Díaz, Maria del Mar/ Domingo Patró, Laura/ Vilageliu Jordá, Elia
Tutora : Sra. Antonia Enseñat Captallops Màster : Rehabilitació Neuropsicològica i Estimulació Cognitiva. Ed : 2018-2019
Any publicació: 
2019
Article de revisió
Autor/s: 
Rotenberg S, Ruthralingam M, Hnatiw B, Neufeld K, Yuzwa KE, Arbel I, Dawson DR.
Systematic Reviews
Any publicació: 
2020
Article de revisió
Autor/s: 
Kim S, Mortera M, Hu X, Krishnan S, Hoffecker L, Herrold A, Terhorst L, King L, Machtinger J, Zumsteg JM, Negm A, Heyn P
Any publicació: 
2019
Número de revista: 
Article de revisió
Autor/s: 
Troiani Z, Ascanio L, Rossitto CP, Ali M, Mohammadi N, Majidi S, Mocco J, Kellner CP.
Review Article
Any publicació: 
2021