Una iniciativa de:

Cercador

Legislació internacional

  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

Els viatgers, inclosos els que tinguin discapacitat o mobilitat reduïda, que viatgen per mar i per vies navegables gaudeixen dels mateixos drets en tota la Unió Europea.
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

Els viatgers, inclosos els que tinguin discapacitat o mobilitat reduïda, que es desplacin amb autobús o autocar gaudeixen dels mateixos drets en tota la Unió Europea (UE).
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

Modificacions al Reglament: Reglament, del 19 de maig de 1999, de modificació del Reglament d'accessibilitat Decret, del 23 de novembre del 2005, de modificació del Reglament d'accessibilitat Decret...