Una iniciativa de:

Cercador

Legislació internacional

  • La ducha accesible para personas con movilidad reducida
  • adom autonomia y accesibilidad accesos
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

Els viatgers, inclosos els que tinguin discapacitat o mobilitat reduïda, que viatgen per mar i per vies navegables gaudeixen dels mateixos drets en tota la Unió Europea.
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

El Reglament estableix els drets de les persones amb discapacitat o amb mobilitat reduïda que viatgin en ferrocarril i imposa a les empreses ferroviàries noves obligacions envers els seus clients.
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

Publicat en DO L 204 de 26/07/2006. El Reglament té per objecte aconseguir que les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda tinguin les mateixes oportunitats que la resta de la ciutadania per...