Una iniciativa de:

Cercador

SOLCOM

SOLCOM

És una organització no governamental, independent i orientada a donar assistència legal amb la qual fer efectius els drets de les persones amb diversitat funcional. Està constituïda per una xarxa de bufets, advocats independents i perits especialitzats en la defensa dels drets de les persones discriminades per raó de la seva diversitat funcional.

Formalitza recursos, demandes, denúncies, reclamacions, etc., davant de qualsevol organisme, administració pública, jutjat, tribunal, abastant des de l'àmbit local fins a l'internacional.

  • Promoure el respecte dels drets de les persones amb diversitat funcional.
  • Supervisar i verificar l'estricte compliment de la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.
  • Oferir assessorament i suport per garantir la no discriminació de les persones amb diversitat funcional.
  • Estimular la independència com a individus d'aquestes persones.
  • Fomentar i controlar la correcta assignació de recursos públics des d'una perspectiva de prevalença social.
Adreça: 
Calle de Raimundo Fernández Villaverde, 53 28020 Madrid
Telèfon: 
+34 670 72 00 07
  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad