Una iniciativa de:

Cercador

Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social

Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social

Publicado en BOE núm. 289, de 3/12/2013

  • movilidad reducida viviendas