Una iniciativa de:

Cercador

Prestacions per a la promoció de l'Autonomia i Atenció a la Dependència

Prestacions per a la promoció de l'Autonomia i Atenció a la Dependència

Els serveis i prestacions del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència, tenen com a finalitat promoure l'autonomia personal i millorar la qualitat de vida de les persones, en atenció a les seves dificultats per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària,

Per ser beneficiari dels serveis i prestacions han de complir-se els requisits que estableix la Llei 39/2006 i que van en funció del grau de dependència reconegut, les necessitats de la persona i de la capacitat econòmica.

Prestacions econòmiques

  • Prestació econòmica per a cures en l'entorn familiar i suport a cuidadors no professionals
  • Prestació econòmica d'assistència personal

Procediment

La sol·licitud es realitzarà a través dels òrgans de l'Administració Autonòmica corresponent a la residència del sol·licitant i tindrà validesa en tot el territori de l'Estat.

Catalunya: Informació al telèfon 012 (Generalitat de Catalunya) i als Serveis Socials d'Atenció Primària

Altres comunitats autònomes: consultar els Serveis Socials de l'Ajuntament o al Departament de Social de la seva zona.

 

  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad