Una iniciativa de:

Cercador

Pensió no Contributiva d'Invalidesa

Pensió no Contributiva d'Invalidesa

És una assignació econòmica de la Seguretat Social per a totes aquelles persones amb discapacitat que compleixin els requisits establerts. Cal tenir més de 18 anys, no poder acollir-se a les pensions de la modalitat contributiva, i complir els requisits de percentatge de discapacitat nivell d’ingressos econòmics.

La gestió i reconeixement del dret a percebre una pensió no contributiva es realitza per les comunitats autònomes que tenen transferides les funcions i a l'Instituto de Mayores y Servicios Sociales Socials (Imserso).

A Catalunya:

Consultar els CAD i oficines del Departament d’Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Altres Comunitats Autònomes:

Consultar als Serveis Socials del seu Ajuntament o al Departament de Benestar Social de la seva zona.

  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad