Una iniciativa de:

Cercador

Pensió d'Incapacitat Permanent

Pensió d'Incapacitat Permanent

Les persones afectades d’una discapacitat física poden accedir a prestacions i a l’exempció d’alguns impostos, sempre que reuneixin els requisits establerts en cada cas.

Poden percebre una pensió contributiva per incapacitat permanent aquelles persones que havent cotitzat a la Seguretat Social (i que reuneixin els requisits establerts per a cada situació), i després d’haver fet el tractament prescrit, presenten reduccions anatòmiques o funcionals greus, susceptibles de disminuir i/o anul·lar la seva capacitat laboral. La quantia de les prestacions depèn del grau d’incapacitat i de la base reguladora (cotitzacions).

Per més informació: Direccions provincials o a les oficines de l’Institut Nacional de Seguretat Social (INSS).

  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad