Una iniciativa de:

Cercador

Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo en España (ODISMET)

Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo en España (ODISMET)

Aquest Observatori, impulsat per la Fundació ONCE i Inserta Empleo, permet accedir via internet als principals indicadors relacionats amb la integració de les persones amb discapacitat al mercat de treball, així com a altres productes i anàlisis complementàries.

L'ODISMET és:

  • un marc sistemàtic de seguiment, observació i anàlisi de la situació de les persones amb discapacitat al mercat de treball.
  • una plataforma especialitzada de gestió del coneixement oberta a entitats públiques i privades, professionals i tècnics que requereixin informació sobre aquesta matèria, amb la mirada posada al disseny de plans d'actuació, a la proposta de mesures d'intervenció o a l'elaboració d'estudis i investigacions.

El banc de dades és la secció principal de l'observatori, estructurada en 6 grans apartats temàtics i amb recopilació d'informació per a cada comunitat autònoma amb centenars de dades relacionades amb el mercat laboral i la discapacitat.

Al web EDAD 2020 es presenten els principals resultats de l'Enquesta de Discapacitat, Autonomia personal i Situacions de Dependència realitzada per l'Institut Nacional d'Estadística cada 10 anys i amb les dades organitzades de manera gràfica i interactiva amb l'objectiu de facilitar-ne la difusió i la comprensió.

  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad