Una iniciativa de:

Cercador

INVICTES - Servei d’inclusió de les víctimes de trànsit ferides greus en el seu entorn social

invictes

INVICTES - Servei d’inclusió de les víctimes de trànsit ferides greus en el seu entorn social

La finalitat del servei INVICTES és oferir a les víctimes de trànsit ferides greus amb seqüeles per a tota la vida serveis de suport i d'orientació que n’afavoreixin l’autonomia personal i la vida independent.

Objectius del servei

  • Promoure i recuperar l’autonomia personal i la vida independent de les víctimes de trànsit ferides greus amb seqüeles, que es troben en situació de discapacitat.
  • Treballar amb la família perquè accepti i sàpiga donar resposta adequada a les limitacions, discapacitats i dificultats permanents o transitòries del seu familiar.
  • Treballar amb l’entorn social de la víctima per promoure el seu reconeixement i la seva vàlua personal amb totes les seves capacitats i limitacions produïdes per l’accident de trànsit.
  • No és objecte d’aquest servei proporcionar prestacions i serveis socials, ni la prestació de serveis mèdics o rehabilitadors.

Àmbits d’actuació

L’entorn més personal de la víctima de trànsit: recuperant el seu estat emocional, la seva autonomia i acompanyant, en un primer moment, el seu projecte de vida.
L’entorn familiar: prestant especial atenció a les persones cuidadores, proporcionant coneixement i habilitats per a les activitats i tasques de cura.
L’àmbit social amb el qual es relaciona la persona ferida greu amb seqüeles en accident de trànsit per aconseguir un entorn integrador i inclusiu.

És un programa del Servei Català de Trànsit.

 

  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad