Una iniciativa de:

Cercador

Consell Nacional de la Discapacitat - Espanya

Consell Nacional de la Discapacitat - Espanya

És un òrgan consultiu interministerial a través del qual les organitzacions representatives de persones amb discapacitat i les seves famílies participen en la planificació, seguiment i avaluació de les polítiques que es desenvolupen en l'àmbit de la discapacitat.

El Consell Nacional de la Discapacitat està regulat pel Reial Decret 1855/2009 i compta amb una Oficina d'Atenció a la Discapacitat (OADIS), encarregada de promoure la igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad