Una iniciativa de:

Cercador

Confederación Nacional de Discapacitados del Perú - CONFENADIP

Confederación Nacional de Discapacitados del Perú - CONFENADIP

Associació civil sense ànim de lucre integrada per federacions i organitzacions de persones amb discapacitat a nivell nacional. Promou polítiques, programes, plans de desenvolupament, capacitació tècnica i professional per la integració econòmica laboral i social de les persones amb discapacitat. Executa programes de difusió i informació per sensibilitzar i conscienciar el Govern Central, Regional, local i la societat civil. Promou la creació i constitució legal de les oficines municipals i regionals de protecció, participació i organització de veïns amb discapacitat.

  • movilidad reducida viviendas