Una iniciativa de:

Cercador

Centres Especials de Treball (CET)

Centres Especials de Treball (CET)

Els centres especials de treball (CET) són un mitjà d'integració de persones amb discapacitat en el règim de treball ordinari. L'objectiu principal és dur a terme un treball productiu, participant regularment en les operacions del mercat, i amb la finalitat d'assegurar un lloc de treball remunerat, prestant els serveis d'ajustament personal i social que requereixi el seu personal amb discapacitat.

És l'Equip de Valoració i Orientació (EVO) qui determinarà la conveniència o no d'assistir a un CET i de fer la demanda al CET que es desitgi.

Hi poden accedir aquelles persones amb discapacitat que estan en edat laboral i han acabat el període de formació corresponent. Han de tenir el grau de discapacitat igual o superior al 33% segons valoració feta pels centres d'atenció a persones amb discapacitat (CAD).

  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad