Una iniciativa de:

Cercador

Catàleg de prestacions ortoprotètiques - Servei Català de la Salut

Catàleg de prestacions ortoprotètiques - Servei Català de la Salut

El sistema de salut garanteix a les persones assegurades l'obtenció de les pròtesis externes, ortesis i cadires de rodes prescrites per metges especialistes de la xarxa sanitària pública i que estiguin inclosos a la cartera del sistema nacional de salut vigent.

Procediment de prescripció

Només poden prescriure els metges d'atenció especialitzada en la matèria i que treballen en un centre de la xarxa sanitària pública. S'ha d'emplenar l'imprès Prescripció d'articles ortoprotètics (PAO) i, si s'ha de prescriure un article assenyalat del tipus E, s'ha d'emplenar el model de protocol. S'ha d'adreçar la persona a la unitat de tramitació -en la majoria dels casos és el mateix centre on l'han atesa- perquè pugui validar el PAO.

Articles que es poden prescriure

Els articles que es poden dispensar són els que s’inclouen al Catàleg vigent de prestacions ortoprotètiques. El Catàleg conté dos tipus d’articles que presenten particularitats:

  • Articles assenyalats amb una D. Requereixen, per la seva complexitat i necessitats específiques, un seguiment i control funcional de l'adaptació de l'article al pacient, i només es poden prescriure als centres que determini el CatSalut.
  • Articles assenyalats amb una E. Per poder-los prescriure, cal emplenar un protocol.
  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad