Una iniciativa de:

Cercador

AGIM Mataró i Maresme

AGIM Mataró i Maresme

Entitat que dóna suport personalitzat i grupal a totes aquelles persones que han patit Ictus, malalties neurodegeneratives i discapacitats físiques. Té l’objectiu d’oferir serveis que cobreixin les necessitats detectades de les persones amb diversitat funcional, per a promoure l’autonomia personal i la vida independent, especialment en l’àmbit de la salut, personal i social.

Serveis i activitats:

  • Servei d’informació i orientació
  • Servei de suport psicològic individual
  • Serveis per millorar l’accessibilitat
  • Servei de transport adaptat
  • Servei d’activitats terapèutiques: logopèdia, musicoteràpia, motricitat manual, fisioteràpia, etc.
  • Activitats formatives: informàtica
  • Activitats esportives: natació,
  • Activitats lúdiques i de benestar: club social

 

Adreça: 
Carrer Monserrat i Cuadrada, 33-37 Mataró
Telèfon: 
+34 937 409 076
  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad