Una iniciativa de:

Cercador

Europa

0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

La missió de la Xarxa Europea per al Turisme Accessible (ENAT, European Network for Accessible Tourism) és fer que les destinacions, productes i serveis turístics europeus siguin accessibles a tots...