Una iniciativa de:

Cercador

Targeta d'estacionament

Targeta d'estacionament

La targeta d'estacionament o targeta d'aparcament és una targeta personal i intransferible per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda. Des del 24 de desembre de 2014 serveix per estacionar el vehicle en les places reservades a tot Espanya independentment de la comunitat autònoma on s'hagin emès.

Requisits: amb caràcter general, podran obtenir la targeta d'estacionament les persones que tinguin reconeguda la condició de discapacitat i, a més, presentin problemes de mobilitat, acreditades amb el dictamen del Grau de discapacitat (certificat de discapacitat).

Sol·licitud: la concessió de la targeta correspon a l'Ajuntament on resideix la persona interessada.