Una iniciativa de:

Cercador

Servei de Transport Especial Barcelona

Servei de Transport Especial Barcelona

El servei de transport especial per a persones amb discapacitat és un servei complementari de transport de l' Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMD) de l'Ajuntament de Barcelona i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per quan no hi ha transport públic regular adaptat en l'àmbit territorial de Barcelona, Badalona. Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besos i Santa Coloma de Gramenet.

Es presten: 

  • Serveis Fixos: serveis que es repeteixen en hores, orígens i destinacions, i que es poden programar fàcilment amb antelació. No es fan serveis de transport escolar ni sanitari.
  • Serveis Esporàdics: serveis que no es repeteixen ni en hores ni en orígens ni en destinacions i no es poden programar fàcilment amb molta antelació.

Poden sol·licitar el servei les persones amb discapacitat i mobilitat reduïda empadronades a Barcelona i titulars de la targeta del servei (targeta blanca).

  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad