Una iniciativa de:

Cercador

Ordre de 28 de juliol de 1992, de desplegament del Decret 279/1987, de 27 d'agost, pel qual es regulen els centres ocupacionals per a persones amb disminució

Ordre de 28 de juliol de 1992, de desplegament del Decret 279/1987, de 27 d'agost, pel qual es regulen els centres ocupacionals per a persones amb disminució

Publicada al DOGC de 2 de setembre de 1992, núm. 1640.

  • apartamentos adaptados domóticos accesibles Guttmann Barcelona Life
  • Servicios para personas con Movilidad reducida