Una iniciativa de:

Cercador

Ordre de 22 de març de 1999 per la qual es regulen els programes de formació per a la transició a la vida adulta destinats als alumnes amb necessitats educatives especials escolaritzats en centres d'educació especial

Ordre de 22 de març de 1999 per la qual es regulen els programes de formació per a la transició a la vida adulta destinats als alumnes amb necessitats educatives especials escolaritzats en centres d'educació especial

Publicada al BOE núm. 86, de 10/04/1999.

  • especialistas en adaptación del hogar