Una iniciativa de:

Cercador

Guttmann Barcelona Life - Apartaments amb serveis especialitzats

Guttmann Barcelona Life - Apartaments amb serveis especialitzats

A finals de 2018 l'Institut Guttmann inaugurarà al nou edifici de Guttmann Barcelona, 12 apartaments adaptats i domotitzats amb un ampli ventall de serveis complementaris, que permetran desenvolupar a persones amb discapacitat un projecte de vida independent. 

Són pisos expressament dissenyats per facilitar la vida autònoma i independent dels seus residents, i estan fonamentalment dirigits a persones amb una discapacitat física, però també a persones grans amb problemes de mobilitat o que vulguin aquest tipus de modalitat residencial.

Els pisos, com a element d'innovació social, comptaran amb un règim personalitzat de prestació de serveis de suport complementaris, per potenciar l'autonomia funcional dels seus usuaris, alhora que el seu millor confort i seguretat.