Una iniciativa de:

Cercador

Compatibilitat entre pensió per incapacitat permanent i activitat laboral

Compatibilitat entre pensió per incapacitat permanent i activitat laboral

Es recomana que la persona que percep una Pensió d'incapacitat permanent i vol incorporar-se al món laboral, ha de consultar amb el Serveis d'Integració Laboral (SIL) de referència i/o amb un advocat laboralista. Els SIL són serveis especialitzats que tenen per objectiu la integració laboral de les persones amb discapacitat en el sistema laboral i actuen en els àmits de: valoració, informació i orientació professional; borsa de treball; seguiment i suport a la integració laboral; promoció de la formació; promoció de l'ocupació i assessorament legal.

A la web del Ministeri de Treball i Seguretat Social a la secció Compatibilidades / Incompatibilidades es poden trobar preguntes i respostes sobre el tema.