Una iniciativa de:

Cercador

Amics de l'Institut Guttmann

"Amics de l'Institut Guttmann" és una iniciativa formada per persones, entitats i empreses que, mitjançant les seves aportacions i el seu suport, atorguen a l'Institut Guttmann la seva confiança i estima, ajudant-lo a aconseguir els objectius fundacionals per millorar el tractament especialitzat, l'autonomia i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat.

Els "Amics de l'Institut Guttmann" són un exemple de la sensibilitat, la responsabilitat i el compromís de tots els que s'hi adhereixen i posen de manifest la capacitat de la societat per actuar solidàriament a la recerca d'un món millor i més just. Els recursos econòmics que aporten els Amics es destinen a impulsar les activitats mèdiques, rehabilitadores, científiques, docents i socials de l'Institut Guttmann.

Quins beneficis obtenen els “Amics de l'Institut Guttmann”?

Els Amics de l'Institut Guttmann no només es vinculen a un projecte innovador de caràcter assistencial, científic, humà i social que té com a finalitat millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat d'origen neurològic; sinó que, a més, estan informats periòdicament de les activitats fundacionals que la fundació i l'hospital realitzen.

Reben la revista "Sobre Ruedas", la "Memòria-Balanç Social" anual, notícies en línia a través del Blog dels Amics de l'Institut Guttmann, i estan convidats a participar en tots els actes que organitza la institució.

A més, els Amics que es vinculen mitjançant aportacions regulars es beneficien d'una assegurança de la companyia AXA en el cas de contraure accidentalment una lesió medul·lar o un traumatisme cranioencefàlic. (*Segons les condicions de la pòlissa col·lectiva contractada amb AXA). La Fundació AXA és empresa Amiga que col·labora en aquesta iniciativa.

Són molts els avantatges de ser Amic.

Fes-te amic! de l'Institut Guttmann

Colabora

Les aportacions econòmiques que els Amics fan a l'Institut Guttmann es beneficien dels avantatges fiscals establerts a la llei per al mecenatge (Llei 49/2002). Accedeix als beneficis fiscals

*L'assegurança cobreix les persones que tenen entre 2 i 70 anys d'edat, i no pateixen cap lesió medul·lar, dany cerebral ni cap malaltia greu. Així mateix, la vigència de l'assegurança és d'un any i es manté en renovar el pagament de la quota anual de la persona Amiga.

divendres, 16 febrer, 2018 - 13:52