Una iniciativa de:

Cercador

lesión medular

Article
Autor/s: 
Matos-Souza JR, de Rossi G, Costa e Silva AA, Azevedo ER, Pithon KR, Schreiber R, Sposito AC, Gorla JI, Cliquet Jr A, Nadruz Jr.W
Any publicació: 
2016
Article
Autor/s: 
Schreiber R, Souza CM, Paim LR, de Rossi G, Matos-Souza JR, Costa E Silva AA, Faria FR, Azevedo ER, Alonso KC, Sposito AC, Cliquet A Jr, Gorla JI, Nadruz W Jr.
Any publicació: 
2018
Article de revisió
Autor/s: 
de Sire A, Moggio L, Marotta N, Curci C, Lippi L, Invernizzi M, Mezian K, Ammendolia A.
Review
Any publicació: 
2023
Article
Autor/s: 
Gorla JI, Costa e Silva Ade A, Borges M, Tanhoffer RA, Godoy PS, Calegari DR, Santos Ade O, Ramos CD, Nadruz Junior W, Cliquet Junior A.
Any publicació: 
2016
Article
Autor/s: 
Cortes M, Medeiros AH, Gandhi A, Lee P, Krebs HI, Thickbroom G, Edwards D.
Any publicació: 
2017
Article
Autor/s: 
Bjork JM, Perrin PB, Plonski PE, Vassileva J, Goetz LL.
Any publicació: 
2022