Recursos

Asesoramiento

0
No votes yet
Комментарии: 

0

Dirigida a les persones afectades directament per la malaltia i a totes aquelles que se sentin sensibilitzades amb el tema. Servies que ofereix l'associació: Informació Servei de rehabilitació Servei...
Dirección: 
Calàbria, 255, 1er 4a, Esc.C 08029 Barcelona...
Teléfono: 
93 661 25 25
0
No votes yet
Комментарии: 

0

Els seus objectius són millorar la qualitat de vida dels afectats i dels familiars, aconseguir una infraestructura adequada per al tractament dels TCE i dany cerebral sobrevingut i aconseguir la...
Dirección: 
C/ Llançà 42 08015 de Barcelona...
Teléfono: 
+34 933 250 363
0
No votes yet
Комментарии: 

0

Promoure i fomentar tota classe d'accions i activitats destinades a millorar la qualitat de vida de les persones amb lesió medul·lar i gran discapacitat física. Tots els serveis, programes i...
Dirección: 
C/ Pere Vergés, 1, 7a planta, puerta 6 08020 Barcelona...
Teléfono: 
+34 933 140 065
0
No votes yet
Комментарии: 

0

El Equip de Valoració i Orientació Laboral (EVO Laboral) té la funció de valorar la capacitat laboral de la persona amb discapacitat i emetre un certificat d'adequació a lloc de treball; si cap a l'...
0
No votes yet
Комментарии: 

0

La seva missió és promoure la igualtat d'oportunitats i la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat física. A més, és un referent en turisme accessible. Activitats: Programa de...
Dirección: 
Avd. Doctor García Tapia, 129 Local 5. 28030 Madrid ...
Teléfono: 
+34 913 715 294
0
No votes yet
Комментарии: 

0

Organització reivindicativa i de serveis que defensa que l'atenció al Dany Cerebral Adquirit es proporcioni a través de serveis sociosanitaris públics de qualitat i coordinats entre si. Informació i...
Dirección: 
C/ Pedro Teixeira 8, Planta 10 28020 Madrid...
Teléfono: 
+34 914 178 905
0
No votes yet
Комментарии: 

0

Promou activitats, impulsa programes i presta serveis a les persones amb discapacitat i diversitat funcional de Barcelona, tant des de la pròpia organització municipal com a través de la col·...
Dirección: 
C/ València, 344 planta baixa 08009 Barcelona...
Teléfono: 
+34 934 132 839
0
No votes yet
Комментарии: 

0

Oferir serveis a pacients i familiars tant d’Espina Bífida com de desordres associats per tal d'aconseguir un màxim de funcionalitat i independència i la seva integració a la comunitat i oferir una...
Dirección: 
C/ Sorolla, 10, baixos 08035. BARCELONA ...
Teléfono: 
+34 934 282 180
0
No votes yet
Комментарии: 

0

És un moviment integrat per organitzacions de persones amb discapacitat física amb l’objectiu de defensar l'exercici dels drets de les persones amb discapacitat física per assolir la plena inclusió...
Dirección: 
Gran Via de les Corts Catalanes, 562, pral. 2a, 08011 Barcelona...
Teléfono: 
+34 934 515 550
E-mail: 
0
No votes yet
Комментарии: 

0

La xarxa de Centres d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) són centres que presten d'informació, orientació a les persones amb discapacitat, a les seves famílies i a la comunitat de...