Recursos

Incentivos a la contratación laboral

0
No votes yet
Комментарии: 

0

La integració social de les persones amb discapacitat és un dret constitucional, i correspon als poders públics dur a terme polítiques d’incorporació que eliminin les barreres. En el document...