Recursos

Movilidad accesible

0
No votes yet
Комментарии: 

0

Aeroports Espanyols i Navegació Aèria ( AENA ) és l'ens públic empresarial encarregat de la navegació civil aèria i dels aeroports civils a Espanya. Des de juliol de 2008, en compliment del Reglament...
Teléfono: 
902 404 704
0
No votes yet
Комментарии: 

0

Disposar d'un transport aeri accessible, és un dret de les persones amb necessitats especials i una obligació de les companyies aèries envers els seus clients. L'actual Reglament CE 1107/2006...