Recursos

Movilidad accesible

  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad
0
No votes yet
Comments: 

0

És l’entitat associativa amb personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar que representa a les autoescoles de tota Catalunya que es troben Federades. Va se constituïda el 13 d’octubre de 1983 La...
E-mail: