Una iniciativa de:

Cercador

Lleis i tractats internacionals

0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

Aprovada el 13 de desembre és el primer instrument internacional jurídicament vinculant en l'àmbit dels drets humans en el que s'adopta una àmplia classificació de les persones amb discapacitat i es...
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu , al Consell,al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions. Publicat al COM(2010) 636, Brussel·les 15/11/2010
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

Resolució 62/127, de 18 de desembre de 2007, de la Nacions Unides, Divisió de Política Social i Desenvolupament.
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

Aprovades per l'Assemblea General de les Nacions Unides de 20 de desembre de 1993, les normes, encara que no obliguen jurídicament als Estats, serveixen com a instrument per a la formulació de...
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

El programa de discapacitat de l'OIT promou el treball digne per als homes i dones amb discapacitat i facilita mitjans per superar els obstacles que impedeixen la plena participació de les persones...
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

Els viatgers, inclosos els que tinguin discapacitat o mobilitat reduïda, que es desplacin amb autobús o autocar gaudeixen dels mateixos drets en tota la Unió Europea (UE).
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

Els viatgers, inclosos els que tinguin discapacitat o mobilitat reduïda, que viatgen per mar i per vies navegables gaudeixen dels mateixos drets en tota la Unió Europea.
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

El Reglament estableix els drets de les persones amb discapacitat o amb mobilitat reduïda que viatgin en ferrocarril i imposa a les empreses ferroviàries noves obligacions envers els seus clients.
0
No hi ha vots
Comentaris: 

0

Publicat en DO L 204 de 26/07/2006. El Reglament té per objecte aconseguir que les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda tinguin les mateixes oportunitats que la resta de la ciutadania per...